0916 196 676     36 Xuân Diệu - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình

Thông tin du lịch

Cập nhật những thông tin du lịch mới nhất trong nước và quốc tế

Image

Làn “Gió Đại Phong” mới của du lịch Việt

Về công tác vào tháng 8/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Kỳ vọng Quảng Bình sẽ tạo nên một làn “Gió Đại Phong” mới cho du lịch Việt Nam. Đó chính là sứ mệnh đối với đất nước”. Và thực sự, Quảng Bình đang tạo ra một luồng gió mới trong ngành “công nghiệp không khói” khiến người ta phải khát khao…

Chi tiết

Image

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đến năm 2030

Ngày 29/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2128/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030

Chi tiết

Sign In